واحد دبیرخانه ها

واحد دبیرخانه ها

فرزند عاشورایی عزیز، ضمن تشکر از حسن انتخاب شما شما میتوانید جهت ارسال آثار خود با یکی از دبیرخانه های ذیل مکاتبه نمایید. بنا بر اثر انتخابی شما برای شرکت در موضوع مسابقه در انتخاب دبیرخانه مخصوص آن دقت نمایید.

دبیرخانه نقاشی: db.naqashi@mfa93.ir
دبیرخانه خطاطی: db.khat@mfa93.ir
دبیرخانه شعر: db.shear@mfa93.ir
دبیرخانه عکس: db.photo@mfa93.ir
دبیرخانه گرافیک: db.graphic@mfa93.ir
دبیرخانه خبرگزاری: db.khabar@mfa93.ir